Gebruiken uw medewerkers hun privévoertuig ook voor professionele opdrachten?

Terug naar overzicht

Sluit u een autoverzekering af? Dan moet u de verzekeraar laten weten waarvoor u de wagen wilt gebruiken. Er zijn immers belangrijke verschillen (wat betreft het contract, het bedrag van de premie …) tussen privaat en professioneel gebruik.

Wat is de gebruikslimiet?

 • Een klassieke autoverzekering dekt het privégebruik van een voertuig. Ook woon-werkverkeer valt onder privégebruik.
 • Het kan dat een wagen, moto of bromfiets sporadisch ook wordt gebruikt voor professionele verplaatsingen. Voor de meeste verzekeringsmaatschappijen is dat geen probleem, zolang die verplaatsingen beperkt blijven tot maximaal 2000 km per jaar.
 • Neemt het gebruik voor beroepsdoeleinden echter toe, dan moet u uw verzekeraar daarvan op de hoogte brengen. Sommige mensen leggen in het kader van hun job heel wat kilometers af: denk aan verkopers, zelfstandigen … De verzekeraar past hun contract dan in die zin aan, waardoor ze waarschijnlijk een hogere premie moeten betalen.

Wat als de verzekeraar daarvan niet op de hoogte wordt gebracht?

 • Bij een ongeval ontvangen de slachtoffers een vergoeding van de verzekeringsmaatschappij. Die maatschappij kan zich echter keren tegen haar verzekerde, en de terugbetaling vragen van de vergoeding - de verplichting om het risico precies en volledig aan te geven, werd dan immers niet nageleefd.

Wie betaalt de bijpremie?

 • Meestal is het de werkgever die de bijpremie betaalt voor het professioneel gebruik van het privévoertuig door een werknemer. Sommige werkgevers kiezen ook voor een contract dat de materiële schade vergoedt bij professionele verplaatsingen, maar die dekking breidt de waarborgen van de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid niet uit.


Meer info?

Stagiair of uitzendkracht aanwerven? Wie is aansprakelijk bij een ongeval?

Terug naar overzicht

Arbeidsongevallenwet

Juridisch gezien wordt het uitzendkantoor of de school als werkgever beschouwd.

 • Het uitzendkantoor of de school moet dus een arbeidsongevallenverzekering afsluiten die het slachtoffer van een arbeidsongeval dekt en vergoedt.

U kunt aansprakelijk worden gesteld als u niet de nodige maatregelen treft om de uitzendkracht te beschermen tegen gevaren die verbonden zijn aan zijn/haar taak.

 • Het kan gaan om het gebruik van een toestel of van materiaal dat niet in overeenstemming is met de geldende normen, of om een gebrek aan ervaring voor een functie die een gepaste opleiding of extra toezicht vereist. In dat geval kan de verzekeraar van het uitzendkantoor verhaal op u uitoefenen om de betaalde schadevergoedingen terug te vorderen.

U kunt een verzekering BA Uitbating afsluiten om u te beschermen tegen:

 • het verhaalrecht van de arbeidsongevallenverzekeraar;
 • de materiële of lichamelijke schade die de uitzendkracht eventueel veroorzaakt aan derden;
 • de schadevergoeding die de uitzendkracht eventueel eist voor morele of esthetische schade die niet gedekt wordt door de arbeidsongevallenverzekering.
 • Let op, sommige verzekeringen BA Uitbating dekken niet de schade veroorzaakt door machines zonder CE-markering.

Neem gerust contact op met mij voor advies of om de risico’s te evalueren en een voorstel op maat uit te werken. De te verzekeren bedragen kunnen namelijk variëren naargelang uw activiteit.

 

Welzijnswet

In het kader van de welzijnswet wordt de onderneming waar de stagiair of uitzendkracht werkt als werkgever beschouwd.

 • Vooraleer u een beroep doet op een stagiair of uitzendkracht, moet u via de werkpostfiche het uitzendkantoor of de school op de hoogte brengen van de vereiste kwalificaties en welzijnsaspecten m.b.t. de uit te voeren taken.
 • Gedurende de aanwervingsperiode bent u verantwoordelijk voor het toepassen van de bepalingen op het vlak van welzijn.
 • Bij een ongeval is de werkgever verplicht een arbeidsongevallenfiche op te stellen voor elk ongeval dat leidt tot een arbeidsongeschiktheid van minstens vier dagen.


Wenst u extra informatie en advies over een verzekering BA Uitbating? 

De ambulante zorgenverzekering: gunstig extralegaal voordeel?

Terug naar overzicht

Extralegale voordelen winnen steeds meer aan belang. Een werkgever die zijn medewerkers alternatief wil verlonen heeft dan ook tal van opties. Maaltijd- en ecocheques zijn hiervan de bekendste voorbeelden.

Een minder bekend voordeel in de kmo-markt is de ambulantezorgenverzekering. Maar deze is daarom zeker niet minder gunstig. Ze biedt immers extra bescherming voor medische kosten en vergroot zo de netto koopkracht van uw medewerkers.

Ondanks haar relatieve onbekendheid, zit de vraag naar de ambulantezorgenverzekering duidelijk in de lift. Ook vanuit de werknemers valt er appreciatie te merken. Begrijpelijk: volgens gegevens van Assuralia betaalt de Belg gemiddeld nog steeds 20 % van zijn medische kosten zelf. Gezien de recente regeringsbeslissingen zal dit niet snel veranderen. Denk bv. maar aan het remgeld voor antibiotica dat zal toenemen voor de patiënt.

Een ambulantezorgenplan biedt dus een belangrijke troef om goede werknemers te behouden of aan te trekken. Uw bedrijf kan zich daarmee onderscheiden van zijn sectorgenoten.

Voordelen vergeleken

Medische kosten nemen een hele hap uit de koopkracht van uw medewerkers. Daarom is het nuttig om te bekijken hoeveel koopkracht alternatieve verloningsvormen opleveren. Een overzicht.

 • Bij een loonsverhoging van 380 euro houdt uw medewerker netto 153,61 euro over, na aftrek van RSZ en personenbelasting. Dat komt neer op slechts 40,42 %.
 • Bij ecocheques houdt een werknemer 100 % over van wat de werkgever als kost heeft.
 • Bij maaltijdcheques houdt de werknemer zelfs 113 % over. Dat komt door de gunstige fiscaliteit van maaltijdcheques voor de werkgever (per maaltijdcheque is immers 2 EUR fiscaal aftrekbaar).
 • Bij een ambulantezorgenverzekering met bv. een premie voor de werkgever van +- 350 euro, krijgt een werknemer toegang tot een medisch kostenbudget van ongeveer 1250 euro. Dat komt neer op maar liefst 357 % van de kost voor de werkgever.

Basisdekking tandartskosten

Jaarlijkse check-ups bij de tandarts, een beugel voor de kinderen en, waar nodig, tandprothesen… de kosten lopen al snel hoog op.

De tandheelkundige kostendekking van het ambulantezorgenplan kunt u afzonderlijk afsluiten. Voor ongeveer 12 euro per maand kan de werkgever zijn medewerker bijvoorbeeld een medisch budget van 1250 euro aanbieden. Het overwegen waard!

BV VERZEKERINGEN NV (FSMA 023657 A) - Prof Rubbrechtstraat 68, 8972 ROESBRUGGE - Disclaimer - Privacyverklaring
website door chilli.be