Een papieren of elektronisch rijbewijs

Terug naar overzicht

Hoewel het niet verplicht is, kunnen houders van een papieren rijbewijs die op buitenlandse reis vertrekken, voor alle zekerheid een nieuw, elektronisch exemplaar aanvragen. Vooral als het huidige dateert van voor 1989…

Nu de vakantie nadert, herinnert de FOD Mobiliteit en Vervoer bestuurders met het gekende roze, papieren rijbewijs eraan dat ze dat niet noodzakelijk moeten laten vervangen als ze over de landsgrenzen heen rijden. Maar in sommige gevallen wordt het wel sterk aanbevolen.

Sinds 2013 ontvangt elke bestuurder die zijn rijbewijs behaalt, dit in de vorm van een ‘bank’kaart. Meer dan 2 miljoen Belgen bezitten al zo’n Europees rijbewijs. Maar bijna 4 miljoen hebben nog altijd een papieren exemplaar. Dat blijft nog geldig tot 2033 en er is dus niet echt een reden om het te vervangen… behalve voor wie in het buitenland een wagen bestuurt of huurt.

Sommige verhuurmaatschappijen aanvaarden de oude Belgische rijbewijzen niet meer, ook al zijn die nog geldig. En zelfs de buitenlandse politiediensten (die nochtans allemaal op de hoogte gebracht zijn dat het oude formaat nog geldig is) willen er vaak moeilijk over doen.

Wat als u een boete krijgt?

Als de bestuurder (onterecht) toch een boete krijgt, kan hij een klacht indienen bij de autoriteit die die uitschreef. Meestal staan de mogelijkheden tot beroep op het proces-verbaal vermeld. Om de klacht de ondersteunen, kan hij er een attest van geldigheid van het rijbewijs (uitgegeven door zijn gemeentebestuur) aan toevoegen.

Verplicht?

In de volgende 4 gevallen moet de bestuurder in elk geval zijn nieuw rijbewijs gaan halen:

  • bij verlies of diefstal van het oude
  • als het oude beschadigd, onleesbaar of vernield is
  • als hij helemaal niet meer op zijn foto lijkt
  • als een buitenlandse autoriteit het intrekt

Het nieuwe rijbewijs kost 20 tot 25 euro, afhankelijk van de gemeente, en heeft een beperkte geldigheidstermijn om bovenstaande problemen te vermijden. Vanaf 2033 zal alleen nog het elektronisch rijbewijs geldig zijn.

Smartphone oorzaak van één op de vijf fietsongevallen met jongeren

Terug naar overzicht

Bij één op de vijf fietsongevallen waar een jongere bij betrokken is, speelt de smartphone een rol. Daarom heeft Veilig Verkeer Nederland het lespakket 'Op de fiets? Even niets… ' ontwikkeld, zodat kinderen leren over de risico’s van smartphonegebruik in het verkeer.

Sinds de opkomst van de smartphone is er een hele nieuwe categorie verkeersongevallen bij gekomen. Bijna iedereen in Nederland tussen de 12 en 18 jaar heeft een smartphone met internetbundel. 77 % zegt de smartphone ook weleens tijdens het fietsen te gebruiken.

Afleiding leidt tot ellende en dat is ook niet zo vreemd. Je ziet vaker iets over het hoofd, je fietst langzamer en gaat meer slingeren. Om te voorkomen dat er nog meer ongevallen gebeuren starten onze Noorderburen alvast met sensibilisering aan het eind van de lagere school. “Je kunt ze er beter nu al bewust van maken, dan het later nog te moeten afleren”, redeneert directeur Felix Cohen van Veilig Verkeer Nederland.

Rijdt de jongere met een auto verzekerd door zijn ouders?

Terug naar overzicht

In dat geval zijn er 2 mogelijkheden:

  • Hij rijdt af en toe met het voertuig

Dan moet hij als gewone bestuurder worden opgegeven. Dat betekent een lichte verhoging van de premie, maar de alvast verzamelde jaren rijervaring tellen dan mee bij de latere berekening van zijn bonus-malus. Bovendien zal, als de jongere minder dan 23 jaar oud is, de vrijstelling BA niet van toepassing zijn als hij een ongeval veroorzaakt.

  • Hij is de voornaamste bestuurder van het voertuig

Dan moet dat worden gemeld aan de verzekeringsmaatschappij, die de premie bijgevolg zal aanpassen. Is de jongere minder dan 23 jaar oud, dan is ook in dit geval de vrijstelling BA niet van toepassing als hij een ongeval veroorzaakt.

Staat in dit scenario de jongere echter niet vermeld als hoofdbestuurder, en veroorzaakt hij zo een ongeval, dan kan de verzekeringsmaatschappij:

  • zich tegen zijn ouders keren en van hen de volledige terugbetaling eisen van de gestorte schadevergoedingen aan slachtoffers. Dat bedrag kan zeer hoog oplopen, zeker als er sprake is van lichamelijke letsels;
  • beslissen om de schade aan het verzekerde voertuig niet te vergoeden en de betaalde premies toch te houden.


​Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij ons voor een oplossing op maat.

BV VERZEKERINGEN NV (FSMA 023657 A) - Prof Rubbrechtstraat 68, 8972 ROESBRUGGE - Disclaimer - Privacyverklaring
website door chilli.be