Wettelijke bescherming van zwakke weggebruikers

Terug naar overzicht

Als fietser of voetganger ben je kwetsbaar in het verkeer. Motorvoertuigen zijn groter, zwaarder en overheersend. Als het tot een aanrijding komt met een motorvoertuig zijn de lichamelijke gevolgen dikwijls zwaar.

Daarom wordt je als fietser of voetganger als “zwakke weggebruiker” aanzien. Ook als passagier val je in deze categorie.

Artikel 29bis van de wet van 21/11/1989 biedt deze zwakke weggebruiker extra bescherming. Bij een ongeval moet de verzekeraar van het voertuig de lichamelijke en kledijschade aan de zwakke weggebruiker betalen, en dat staat los van aansprakelijkheid.

Het maakt dus niet uit wie er een fout maakt waardoor het ongeval gebeurt ; als fietser, voetganger of passagier wordt je sowieso vergoed. Er is dus ook vergoeding als je “in fout” bent, bijv. als je geen voorrang hebt gegeven. Daarop is er één uitzondering : als je het ongeval bewust hebt veroorzaakt.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet het wel gaan om een verkeersongeval waarbij een motorvoertuig betrokken is. Dat mag heel ruim geïnterpreteerd worden : het volstaat dat het motorvoertuig een rol heeft gespeeld in het ontstaan van het ongeval, op welke manier ook. Dat kan dus ook een geparkeerd voertuig zijn of een voertuig waarvoor je moet uitwijken om een aanrijding te vermijden.
Een aanrijding tussen een voetganger en een fietser of tussen fietsers voldoet niet aan de voorwaarde.

De schade die wordt vergoed, is
1.       de lichamelijke schade (fysiek en moreel) inclusief de medische kosten;
2.       de kledijschade inclusief zgn. functionele prothesen zoals bril, hoorapparaat of gebit.

Andere materiële schade zoals de schade aan de fiets wordt alleen vergoed als kan aangetoond worden dat de bestuurder van het voertuig aansprakelijk is. Om die schade vergoed te krijgen, is de aansprakelijkheidskwestie dus van belang.

De wettelijke bescherming als zwakke weggebruiker sluit niet uit dat je aansprakelijk kan gesteld worden voor de schade van de bestuurder of eigenaar van het motorvoertuig.
Als je in fout bent, zal je aangesproken worden om de schade van de tegenpartij te vergoeden. Als je familiaal verzekerd bent, moet je dan enkel de contractuele vrijstelling of franchise dragen.

De automatische vergoeding door de BA-verzekering van het voertuig betrokken in het ongeval is geen vrijgeleide om een roekeloze weggebruiker te zijn.

De wettelijke bescherming is een bescherming na de feiten.  

Voorzichtig en correct deelnemen aan het verkeer is de beste manier om veilig thuis te komen.

Regeling bij kettingbotsingen

Terug naar overzicht

De Assuralia-verbintenis-verklaring kettingbotsingen

Op 27 februari 1996 reden 's ochtends op de E17 in Deinze op korte tijd 202 voertuigen op elkaar in ten gevolge van de dichte mist. Naar aanleiding van deze kettingbotsingen heeft Assuralia (vroeger de BVVO) een bijzondere schaderegeling uitgewerkt.

Assuralia-overeenkomst

Als zich een complexe kettingbotsing voordoet, wordt in eerste instantie het comité van verzekeraars bijeengeroepen om de aard van de kettingbotsing te beoordelen. Als het comité oordeelt dat een verkeersongeval een uitzonderlijk karakter vertoont, zoals bij bovengenoemde kettingbotsingen, passen ze volgende principes toe voor de schaderegeling.

Volgens de Assuralia-overeenkomst betaalt de BA-autoverzekeraar van het omschreven voertuig de lichamelijke schade van de bestuurder en een deel van de materiële schade aan het in BA-verzekerde voertuig overeenkomstig het gemeen recht.

Lichamelijke schade

Als een bestuurder lichamelijke letsels heeft, stelt de BA-autoverzekeraar van het verzekerde voertuig hem schadeloos, weliswaar na vergoeding door de arbeidsongevallenverzekeraar, de andere in de plaats gestelde verzekeraars en de ziekenfondsen. Het gemeen recht wordt toegepast om het bedrag van de vergoeding te bepalen.

Materiële schade

Als er geen dekking Materiële Schade (omnium) noch een dekking sleepkosten is, vergoedt de BA-autoverzekeraar ofwel 50% van de herstellingskosten, ofwel 50% van de reële waarde van het voertuig vóór het schadegeval, verminderd met de waarde van het wrak. Van de sleepkosten vergoedt hij 50%. Als er wel een dekking Materiële Schade en sleepkosten is, vergoedt de BA-motorrijtuigenverzekeraar de benadeelde met een bedrag van 50% van de franchise en 50% van de sleepkosten die de verzekeraar Materiële Schade niet vergoedt.

Subrogatie

De BA-autoverzekeraar bepaalt alle aansprakelijkheden en treedt in de rechten en handelingen van de benadeelde personen voor het bedrag dat hij hun heeft uitbetaald.

Uitsluitingen

De verbintenisverklaring is niet van toepassing op in de plaats gestelde derden die op grond van de sociale wetgeving, de wetgeving inzake arbeidsongevallen en/of elk ander verzekeringscontract prestaties moeten leveren aan benadeelde personen. Ze is evenmin van toepassing op OCMW's.

Inwerkingtreding en opheffing

De verklaring treedt in werking vanaf de datum waarop de verzekeringsonderneming ze ondertekent, en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd op 1 januari. De verzekeringingsonderneming die uiterlijk vóór 1 oktober de verklaring opzegt moet de verbintenis nog toepassen tot het einde van dat kalenderjaar.

Het vergoedingsstelsel van de verbintenisverklaring is in werking getreden sinds 19 november 1997. 75% van de BAautoverzekeraars, die samen 95% van het marktincasso BA-auto vertegenwoordigen, hebben de verklaring ondertekend. Zegt 75% van de ondertekenende verzekeringsondernemingen, die 65% van het marktincasso vertegenwoordigen, de verbintenisverklaring op uiterlijk vóór 1 oktober, dan wordt de verbintenis niet meer toegepast op ongevallen die gebeuren na het einde van dat kalenderjaar.

© 2015 Wolters Kluwer - www.Assuropolis.be VS201349151 1/3

Datum 24/08/2015

Toegetreden maatschappijen conventie kettingbotsingen

AG INSURANCE (voordien Fortis Insurance Belgium) 0079
AIG EUROPE LIMITED (sinds 26 november 2014 toegetreden) 1136
ALLIANZ BENELUX (vroeger ALLIANZ BELGIUM nv) 0097
AMLIN EUROPE (vroeger AMLIN CORPORATE INSURANCE) 0745
AMMA VERZEKERINGEN 0126
APA (opgezegd 1 april 2010) 0134
APRA ONGEVALLEN (opgezegd 1 januari 2011) zie
MENSURA 0164
ARDENNE PREVOYANTE (L') 0129
ASCO CONTINENTALE VERZEKERINGEN 0333
AVERO INSURANCE BELGIUM (opgezegd 6 juni 2011, zie Baloise Insurance) 1093
AXA BELGIUM 0039
BALOISE INSURANCE (vorige benaming MERCATOR VERZEKERINGEN NV) 0096
BELFIUS VERZEKERINGEN (vroeger DEXIA
INSURANCE BELGIUM) 0037
CORONA VERZEKERINGEN 0435
DELTA LLOYD LIFE (opgezegd 31 december 2014, vroeger Swiss life Belgium) 0167
DVV VERZEKERINGEN (opzeg 30 juni 2005) 0130
DE VERZEKERINGEN VAN FORTIS BANK (opzeg 30 juni 2006 zie Fortis Insurance, nu AG Insurance 079) 0394
ETHIAS N.V. 0196
EURO INSURANCES LIMITED (c/o Broadspire by Crawford sinds 1 februari 2013 tot 1 februari 2015) 2152
FEDERALE VERZEKERINGEN (DE) Ongevallen (-Brand) 0087
FIDEA 0033
GENERALI BELGIUM NV 0145
GREENVAL INSURANCE COMPANY Ltd c/o Broadspire voor Crawford 2727
GROEP JOSI (VERZEKERINGEN) (opgezegd 0497

© 2015 Wolters Kluwer - www.Assuropolis.be VS201349151 2/3

Datum 24/08/2015

1 januari 2005)

KBC VERZEKERINGEN 0014
MENSURA VERZEKERINGEN NV 2201
NATIONALE SUISSE VERZEKERINGEN 0124
NN INSURANCE SERVICES BELGIUM (opgezegd 1 januari 2014, vroeger ING NON LIFE BELGIUM (EX RVS EN VADERLANDSCHE) 2551
NN NON LIFE INSURANCE, vroeger ING INSURANCE SERVICES NV (code niet toegelaten) 1449
OHRA BELGIUM c/o Crawford (run off en opzeg 1 november 2014) 0099
PIETTE & PARTNERS P.N.P. (opgezegd 1 januari 2014, zie P&V verzekeringen vanaf 1 januari 2014, voor RDR vanaf 1 juli 2014) 1037
P & V VERZEKERINGEN 0058
SERVIS 1396
TOURING VERZEKERINGEN (sinds 1 december 2013) 1455
TVM BELGIUM (sinds 1 december 2013 vorige benaming
TVM Zakelijk) 2796
UAB (opgezegd zie AXA BELGIUM) 0034
USAA LIMITED (c/o European Service Company) 10247
VIVIUM NV (opgezegd 1 oktober 2007) 2314
VIVIUM NV (ING EX RVS EN VADERLANDSCHE) 0051
WINTERTHUR EUROPE VERZEKERINGEN (opgezegd) 1 december 2008) 0067

CO201349151, Bijgewerkt tot 11/08/2015

Enkele tips om het jaar goed te beginnen

Terug naar overzicht

Wij wensen u het allerbeste voor 2015, met mooie vooruitzichten en veel geluk. En bij een nieuw jaar horen traditiegetrouw nieuwe voornemens. Wij bezorgen u alvast enkele tips om het jaar goed te starten.

Gaat u op wintersportvakantie? Bereid u goed voor en plan uw reis!

2 maanden voor uw vertrek: zorg voor een goede conditie.
Op de pistes: leef de veiligheids- en hoffelijkheidsregels na
Gebruik geschikt materiaal, let op uw voeding en doe stretchoefeningen!
Op weg naar de pistes? Rij defensief als u lange afstanden aflegt.

Lees meer

Voetgangers, joggers, fietsers,... laat u zien!

De tips in dit artikel klinken u misschien bekend of vanzelfsprekend in de oren. Nochtans gaat er in de winter geen dag voorbij zonder dat ik me achter het stuur laat verrassen door een zwakke weggebruiker in donkere kleding.
De cijfers van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) spreken voor zich: het aantal ernstige ongevallen waarbij een zwakke weggebruiker is betrokken, verdubbelt in deze periode.
Begeeft u zich te voet of met de fiets in het verkeer als het nog donker en bovendien slecht weer is?

Lees meer

Er worden steeds meer draagbare toestellen gestolen. Hoe kunt u zich beschermen?

Dieven zijn sluw... en wij verstrooid. U ook?
Eerste maatregelen en preventief advies.
Beveilig uw gegevens.
Wat te doen bij diefstal?

Lees meer

Stijging van het aantal ongevallen op de spoorwegen en de overwegen: wees geduldig en voorzichtig!

Voetgangers op de spoorwegen: de schoolvakantie is een zwarte periode
Achter het stuur respecteer je de gouden veiligheidsregels
150 m vóór een overweg staan er verkeersborden: vertraag dus.

Lees meer

Ongewenste bezoekers buitenhouden

De donkere wintermaanden zijn een geliefde periode bij inbrekers om hun slag te slaan. Bovendien stijgt het aantal woninginbraken jaar na jaar. Volgens de laatste statistieken wordt er in België gemiddeld 208 keer per dag ergens ingebroken.

Enkele organisatorische maatregelen.
Bouwkundige maatregelen
Elektronische maatregelen
De diefstalpreventieadviseur

Lees meer

BV VERZEKERINGEN NV (FSMA 023657 A) - Prof Rubbrechtstraat 68, 8972 ROESBRUGGE - Disclaimer - Privacyverklaring
website door chilli.be