Nieuwe regelgeving huispersoneel

Terug naar overzicht

Wat is huispersoneel?

  1. Mensen die manuele huishoudelijke arbeid verrichten en daarvoor worden betaald. Het gaat onder meer over schoonmaaksters, klusjesmannen en tuinmannen.

  2. Mensen die intellectuele of niet-manuele huishoudelijke arbeid verrichten en daarvoor worden betaald. Het gaat onder meer over personen die babysitten, ouderen gezelschap houden, voor ouderen boodschappen doen en minder mobiele personen begeleiden of vervoeren.

Wat verandert er voor wie?

Als u huispersoneel tewerkstelt en met dienstencheques betaalt, verandert er voor u niets.
Als u echter huispersoneel tewerkstelt en op een andere manier dan met dienstencheques vergoedt, zult u als werkgever voor dat personeel RSZ-bijdragen moeten betalen.

Wat zijn mijn verplichtingen als werkgever?

  1. U moet zich als werkgever registreren bij de RSZ en uw huispersoneel aangeven via de Dimona-applicatie op de Portaalsite van de Sociale Zekerheid (www.socialsecurity.be) Op die website vindt u ook gedetailleerde instructies.

  2. U bezorgt de RSZ ieder kwartaal een aangifte van de lonen die u hebt uitbetaald aan uw huispersoneel. Dat kunt u doen via de DmfA-applicatie op de Portaalsite van de Sociale Zekerheid. Op basis van die lonen betaalt u ieder kwartaal sociale bijdragen aan de RSZ.

  3. Verder vult u éénmaal per jaar een fiscale fiche in voor elk van uw personeelsleden. Dat kunt u doen via de applicatie Belcotax On Web (www.belcotaxonweb.be).

  4. Als u er nog geen had, sluit u een arbeidsonge-vallenverzekering af voor uw huispersoneel. Als u wel al een arbeidsongevallenverzekering hebt voor huispersoneel dat vroeger niet RSZ-plichtig was, geeft u het ondernemingsnummer dat u na stap 1 (zie hierboven) van de RSZ zult ontvangen zo snel mogelijk door aan uw arbeidsongevallen-verzekeringsonderneming.

Uitzonderingen op RSZ-plicht

Het personeel dat intellectuele of niet-manuele arbeid verricht moet niet bij de RSZ worden aangegeven als:

  • de prestaties niet meer dan 8 uur per week bedragen (bij één of meerdere werkgevers samen);

  • de activiteiten niet beroepsmatig en niet geregeld ontplooid worden.

De vrijstelling geldt nooit voor manuele huishoudelijke activiteiten.

Wat als u uw RSZ-plicht niet nakomt?

De arbeidsongevallenverzekeraar zal elk arbeidsongeval steeds regelen. Maar als uw huispersoneel RSZ-plichtig is, zal de verzekeraar bij de regeling van het ongeval de nodige RSZ-bijdragen op de vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid moeten afhouden. Vervolgens kan de RSZ ook een boete opleggen omdat u uw personeel niet hebt aangegeven en de achterstallige sociale bijdragen vorderen.

Geen uitzondering op de verzekerings-plicht

Een eventuele vrijstelling van de RSZ-plicht heeft geen impact op de verplichting om een arbeidsongevallenverzekering te hebben voor uw huispersoneel. Van zodra u iemand tewerkstelt, moet u altijd een geldige arbeidsongevallenpolis hebben.

Wat als u uw verzekeringsplicht niet nakomt?

Als uw werknemer een arbeidsongeval heeft terwijl u als werkgever niet verzekerd bent, dan kan uw werknemer zijn niet-verzekerde ongeval rechtstreeks bij het FAO aangeven. Het FAO zal het slachtoffer dan vergoeden, maar zal de betaalde vergoedingen van u terugvorderen. U zult ook een boete moeten betalen omdat u de verzekeringsplicht niet hebt nageleefd.

Hebt u vragen over de arbeidsongevallen-verzekering?


Neem contact op een van onze medewerkers.

Bereid u voor op een aangename winter

Terug naar overzicht

De mooie nazomer heeft ervoor gezorgd dat de eerste schoolmaanden nog een tikkeltje naar vakantie proefden... Maar nu de dagen korter worden en de bomen hun bladeren verliezen, komt ook de winter dichterbij.
Met deze voorzorgsmaatregelen en tips kunt u onbezorgd genieten van dit seizoen!

Mist, laagstaande zon, wetgeving winterbanden....
laat u niet verrassen aan het stuur

Hoe kunt u uw rijstijl aanpassen bij sneeuw, ijzel of mist?
Wat moet u doen als u voertuig begint te slippen?
Zijn uw banden in goede staat?
Welke zonnebril beschermt u tegen de winterzon?

Lees meer

Jaarlijks zijn meer dan 2000 belgen het slachtoffer van CO-vergiftiging. Hoe vermijden, herkennen en reageren?

Hoe kunt u CO-vergiftiging herkennen?
Wat moet u doen wanneer u symptomen van een CO-vergiftiging herkent?
Voorkomen is beter dan genezen: welke maatregelen kunt u nemen?

Lees meer

Kinderen hebben niet hetzelfde besef van gevaal als volwassenen.

Hoe kunt u kinderen begeleiden om hun veiligheid te voet en met de fiets te garanderen?
Kennismaken met het verkeer?
Uw kind alleen naar school?

Lees meer

Zijn uw huis en tuin klaar voor het winterseizoen?

Kranen en leidingen, dakgoten, dakbedekking, isolatie en verwarming. Uw shoorsteen, tuin en voetpad...

Lees meer

Elektrische toestellen en installaties zijn mogelijke brandhaarden.

Wat moet u doen bij onweer?
Wat met elektrische installaties, apparaten, stopcontacten en kabels?

Lees meer

Vier kerst en eindejaar... in alle veiligheid!

Een veilige kerstboom?
Wat met die gezellige kaarsen?
Veilig omgaan met vuurwerk?
Wat in geval van brand?

Lees meer

Een op de vier reparaties van autoschade onder de maat

Terug naar overzicht

Een op de vier reparaties van autoschade blijkt onder de maat te zijn. Er is onlangs onderzoek gedaan naar de kwaliteit van herstel van autoschade. Uit dat rapport bleek dat 25% van de onderzochte schades niet in orde was.

‏De geconstateerde fouten variëren van matig uitgevoerde reparatie werkzaamheden tot in rekening gebrachte onderdelen, die uiteindelijk niet zijn vervangen. In 10% van alle onderzochte gevallen was er een fraudevermoeden in meer of mindere mate.

‏Naast financieel nadeel voor de eigenaar van de wagen en een betalende verzekeraar betekent het in sommige gevallen ook een gevaar voor de verkeersveiligheid.

‏Voor een betrouwbaar adres voor uw autoreparatie kan uw verzekeringsadviseur met u meedenken. Zij kennen betrouwbare en gecontroleerde autogarages in uw regio.

BV VERZEKERINGEN NV (FSMA 023657 A) - Prof Rubbrechtstraat 68, 8972 ROESBRUGGE - Disclaimer - Privacyverklaring
website door chilli.be