Gebruiken uw medewerkers hun privévoertuig ook voor professionele opdrachten?

Terug naar overzicht

Sluit u een autoverzekering af? Dan moet u de verzekeraar laten weten waarvoor u de wagen wilt gebruiken. Er zijn immers belangrijke verschillen (wat betreft het contract, het bedrag van de premie …) tussen privaat en professioneel gebruik.

Wat is de gebruikslimiet?

  • Een klassieke autoverzekering dekt het privégebruik van een voertuig. Ook woon-werkverkeer valt onder privégebruik.
  • Het kan dat een wagen, moto of bromfiets sporadisch ook wordt gebruikt voor professionele verplaatsingen. Voor de meeste verzekeringsmaatschappijen is dat geen probleem, zolang die verplaatsingen beperkt blijven tot maximaal 2000 km per jaar.
  • Neemt het gebruik voor beroepsdoeleinden echter toe, dan moet u uw verzekeraar daarvan op de hoogte brengen. Sommige mensen leggen in het kader van hun job heel wat kilometers af: denk aan verkopers, zelfstandigen … De verzekeraar past hun contract dan in die zin aan, waardoor ze waarschijnlijk een hogere premie moeten betalen.

Wat als de verzekeraar daarvan niet op de hoogte wordt gebracht?

  • Bij een ongeval ontvangen de slachtoffers een vergoeding van de verzekeringsmaatschappij. Die maatschappij kan zich echter keren tegen haar verzekerde, en de terugbetaling vragen van de vergoeding - de verplichting om het risico precies en volledig aan te geven, werd dan immers niet nageleefd.

Wie betaalt de bijpremie?

  • Meestal is het de werkgever die de bijpremie betaalt voor het professioneel gebruik van het privévoertuig door een werknemer. Sommige werkgevers kiezen ook voor een contract dat de materiële schade vergoedt bij professionele verplaatsingen, maar die dekking breidt de waarborgen van de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid niet uit.


Meer info?

BV VERZEKERINGEN NV (FSMA 023657 A) - Prof Rubbrechtstraat 68, 8972 ROESBRUGGE - Disclaimer - Privacyverklaring
website door chilli.be