Een papieren of elektronisch rijbewijs

Terug naar overzicht

Hoewel het niet verplicht is, kunnen houders van een papieren rijbewijs die op buitenlandse reis vertrekken, voor alle zekerheid een nieuw, elektronisch exemplaar aanvragen. Vooral als het huidige dateert van voor 1989…

Nu de vakantie nadert, herinnert de FOD Mobiliteit en Vervoer bestuurders met het gekende roze, papieren rijbewijs eraan dat ze dat niet noodzakelijk moeten laten vervangen als ze over de landsgrenzen heen rijden. Maar in sommige gevallen wordt het wel sterk aanbevolen.

Sinds 2013 ontvangt elke bestuurder die zijn rijbewijs behaalt, dit in de vorm van een ‘bank’kaart. Meer dan 2 miljoen Belgen bezitten al zo’n Europees rijbewijs. Maar bijna 4 miljoen hebben nog altijd een papieren exemplaar. Dat blijft nog geldig tot 2033 en er is dus niet echt een reden om het te vervangen… behalve voor wie in het buitenland een wagen bestuurt of huurt.

Sommige verhuurmaatschappijen aanvaarden de oude Belgische rijbewijzen niet meer, ook al zijn die nog geldig. En zelfs de buitenlandse politiediensten (die nochtans allemaal op de hoogte gebracht zijn dat het oude formaat nog geldig is) willen er vaak moeilijk over doen.

Wat als u een boete krijgt?

Als de bestuurder (onterecht) toch een boete krijgt, kan hij een klacht indienen bij de autoriteit die die uitschreef. Meestal staan de mogelijkheden tot beroep op het proces-verbaal vermeld. Om de klacht de ondersteunen, kan hij er een attest van geldigheid van het rijbewijs (uitgegeven door zijn gemeentebestuur) aan toevoegen.

Verplicht?

In de volgende 4 gevallen moet de bestuurder in elk geval zijn nieuw rijbewijs gaan halen:

  • bij verlies of diefstal van het oude
  • als het oude beschadigd, onleesbaar of vernield is
  • als hij helemaal niet meer op zijn foto lijkt
  • als een buitenlandse autoriteit het intrekt

Het nieuwe rijbewijs kost 20 tot 25 euro, afhankelijk van de gemeente, en heeft een beperkte geldigheidstermijn om bovenstaande problemen te vermijden. Vanaf 2033 zal alleen nog het elektronisch rijbewijs geldig zijn.

BV VERZEKERINGEN NV (FSMA 023657 A) - Prof Rubbrechtstraat 68, 8972 ROESBRUGGE - Disclaimer - Privacyverklaring
website door chilli.be